Eğitimde Çoklu Zeka

Kurumumuzda okul öncesi eğitim programlarımız, Montesori, High Scope, Gestalt, Ivan Pavlov, Edward Thorndike gibi birçok okulöncesi bilim adamlarının kuramlarıyla geliştirilmiş günümüz teknolojisiyle donatılmış olarak uygulanmaktadır. Çocukların sosyal-duygusal, bilişsel, psiko-motor, özbakım gibi tüm gelişim alanlarına hitap eden eğitim programımız, her şeyden önce Çocuk Ruh Sağlığını temel almıştır. Mutlu olmayan, kendini rahat ve güvende hissetmeyen çocuğa eğitim vermek olanaksızdır. Tüm çocuklarımıza saygı-sevgi ve şefkat dolu, temiz , güvenli bir ortamda eğitim sunmaktayız.

Öğrencilerin oryantasyon ( anaokuluna uyum ) süreçleri; çocuk gelişimci tarafından çocukla birebir geçirilip, süreç tamamlandıktan sonra eğitim programlarına geçilmektedir. Aynı zamanda çocuğun ve ebeveynlerin okul öncesi eğitim süreçleri, Anaokulu Psikoloğumuz tarafından birebir görüşmelerle desteklenmektedir. Eğitim dönemi içerisinde öğretmenlerimize yönelik hizmet içi eğitim çalışmaları, seminerler ve interaktif söyleşilerle ekibimizin bilgileri sürekli güncellenmektedir.

Çocuk gelişimi dinamiktir, etkileşimle ilerler ve bireysel farklılıkları vardır. Gelişimlerinin en hızlı ilerlediği dönem 0-6 yaş dönemidir. Bu dönemde çocukların tüm gelişim alanları olumlu ya da olumsuz gelişim gösterir. Gelişimin olumlu ya da olumsuz olmasını belirleyen çocuğun öncelikle ailesi, sonrasında sosyal ve kültürel çevresi, gittiği okul öncesi eğitim kurumu, yaşadığı coğrafi alan vb. gibi birçok etken vardır. Çocukların özgüvenlerinin desteklenebilmesi ve olumlu ve pozitif kişilik oluşturabilmeleri için bireysel farklılıkları da göz önünde bulundurarak eğitim çalışmaları buna göre yapılandırılmalıdır.

Bireysel farklılıkları esas alan eğitim programımız; Gardner’in 8 zeka sınıflamasının;

Sözel-dilsel zekâ

Matematiksel-mantıksal zekâ

Görsel zekâ

Müziksel zekâ

Kişiler arası zekâ

İşitsel zekâ

Doğa zekâsının hepsini çocuğa özgü geliştirmeyi hedef alır.

Öğrencilerin yeteneklerini geliştirici, eksiklerini tamamlayan, tüm gelişim alanlarını yaşa özgü kritik gelişim özellikleri göz önünde bulundurularak, aileyle işbirlikçi, aileye rehberlik hizmeti sunan ve sonuçta ilköğretime hazırlayan süreci en iyi şekilde uygulamak misyonumuzdur.

Kurulduğu ilk yıldan itibaren kendini geliştirerek eğitim veren kurumumuz, sevgiyi-saygıyı, şefkati, dostluğu, paylaşmayı, kendine güveni, kendini en doğru şekilde ifade edebilme başarısını ve bağımsız çalışma bilincini kazanmaları için çocuklarımıza uygun ortamlar sunmaktadır.

Öğrencilerimize hayatları boyunca kullanacakları temel alışkanlıklar kazandırılırken, kendini ifade edebilen, çevresine duyarlı, saygılı, sorun çözebilen, yaratıcı düşünebilen, karalı bireyler olma özelliklerini de sağlıyoruz.

Öğrencilerimizin her alanda gelişmelerini, merak etmelerini, öğrenmeye istekli ve hazır olmalarını sağlamak için, etkin öğrenme ve çoklu zekâ modeline uygun hazırlanmış eğitim ortamlarında, yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlıyoruz. Bireysel farkları esas alan eğitim sistemimizde yeniliklere açık, ben de varım diyebilen çocuklar yetiştirmek amaçlı, hem grup ve hem de bireysel çalışmalar yapmaktayız.

Keşif gezileriyle çocuklarımızın toplumsal hayatı ve doğayı anlayıp kavramalarını, farklı branşlarda derslerle ( bale, müzik, piyano, folklor, drama, İngilizce) yeteneklerini keşfetmelerini sağlamaktayız. Öğrencilerimizin bireysel gelişimlerinin titizlikle takip edildiği ve anne-babaların gerçekçi bir şekilde bilgilendirildiği eğitim ortamımızda, tüm gayretimiz çocuklarımızın gelecekte sağlıklı, mutlu ve başarılı yetişkinler olmaları içindir.

F.IRMAK DOĞAN
EKİM ANAOKULU
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı